Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
Email: ccptnttn@tayninh.gov.vn
Địa chỉ: Lầu 3, số 96 Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0663.622.796
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 02/06/2017 đến 07/06/2017)